+31 73 624 05 00 / +31 6 533 62 526 info@stratexgroup.nl

StratEx Commerciële workshops

Achtergrond & Klantvoordelen

Om het commerciële proces te verbeteren kan het nuttig zijn om en selectie van onderstaande workshops in te zetten. Vaak is dit een onderdeel dat uit de Sales Scan volgt.


Korte omschrijving

SalesScanProcess

SalesScanProcess

In nevenstaand model staan de twaalf elementen waarvoor ook workshops beschikbaar zijn.

Om de individuele ervaring en ontwikkeldoelstellingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de workshops, zal iedere deelnemer van te voren een self assessment invullen. Deze wordt tijdens een intake gesprek besproken. De inhoud van de workshops worden daarmee afgestemd op de individuele leerbehoefte. Daarnaast heeft deze serie workshops een grotere impact dan alleen de skills van de deelnemers. Er worden ook een aantal zaken gezamenlijk opgepakt en verbeterd, zowel tijdens de workshops als gedurende de huiswerk-opdrachten. Zo is bijvoorbeeld de uitkomst van de workshop over offertes dat offertes daadwerkelijk zijn verbeterd. Tussen de workshops wordt voldoende tijd gepland (circa 2 tot 4 weken) om de onderwerpen in de eigen praktijk te gebruiken / toe te passen.

Proces / Hoe / tijd / stappen

  • 12 workshops conform model
  • Iedere workshop duurt een dagdeel
  • Groepssamenstelling van 4 tot 8 deelnemers
  • Aandacht voor individuele leerpunten (self-assessment voorafgaand aan training)
  • Na iedere training het geleerde in de praktijk brengen
  • Evalueren van het geleerde / delen van ervaringen

 

Wij zijn
In het veld