+31 73 624 05 00 / +31 6 533 62 526 info@stratexgroup.nl

Circulaire Economie

Produceren met de functie / nut na het initiële gebruik in gedachte

Traditioneel wordt er lineair geproduceerd: grondstoffen worden omgezet in producten die na initieel gebruik hun functie verliezen. Hierdoor gaat er veel waarde verloren. Interessant wordt het als zo’n product voor een nieuw doel ingezet kan worden en zo een groot deel van de initiële waarden behoudt. De Circulaire gedachte heeft het verdere leven van producten en grondstoffen als basis voor economisch succes. Niet alleen nieuwe producten, maar zeker ook hogere efficiëntie zijn hierdoor mogelijk. Nieuwe innovatieve business modellen vormen de basis voor een positief financieel potentieel voor bedrijven en organisaties.

Circulaire Business Modellen

Het vraagt een nieuwe kijk op de huidige business. Modellen die goed werkten worden snel ingehaald door disruptieve innovatie. Disruptieve innovatie komt er op neer dat door innovatie een nieuwe markt ontstaat, waardoor alles wat met de bestaande markt te maken heeft verdwijnt of op zijn minst minder interessant maakt. Het gaat dus niet alleen om te kijken naar productinnovatie, maar het complete Business Model onder loep nemen en tot nieuwe inzichten komen. Binnen de StratEx Group werken we samen met Nyenrode Business Universiteit en Tias Nimbas Business School om u van de best mogelijke informatie en strategieën te kunnen voorzien.

Samen met jou en je team ontwikkelen we passende en renderende circulair business modellen. Wij gaan uit van de kracht van jouw organisatie en vullen deze aan met onze expertise. Heldere trajecten leiden tot succesvolle implementaties. Wij streven erna sterke bedrijven te bouwen, samen met jou.

Voordelen voor u

Van het huidige ‘normaal’ naar het nieuwe ‘normaal’ vraagt specifieke aandacht. Om tot financiële en maatschappelijke toegevoegde waarde te komen, vergt een investering van jou en ons. Duurzaam succesvol zijn is niet te realiseren zonder oprechte interesse voor mens en zijn/haar omgeving.

Graag maken we een afspraak om de eerste stappen te zetten naar een sterke organisatie.

Ter inspiratie de onderstaande video. Mogelijk gemaakt door : http://www.ellenmacarthurfoundation.org

Wij zijn
Circulair